Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualności

 • Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r. wyróżnione

  Pełnomocnik Burmistrza Parczewa ds. Uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie informuje, iż od 4 września 2023r. rusza nabór wniosków, podmiotów zgłaszających zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Instytucje sektora publicznego i osoby fizyczne (posiadające odpowiednie kwalifikacje), które ubiegają się o finansowanie/dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki, składają w formie pisemnej Kartę zgłoszenia zadania (Załącznik nr 1) do Pełnomocnika Burmistrza Parczewa ds. uzależnień w terminie do 18 września 2023r. do godz. 15.00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Ogrodowa 16.  Przed wypełnieniem Karty zgłoszenia, należy zapoznać się z "Zasadami finansowania/dofinansowania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024". Do składanej Karty zadania, należy dołączyć potwierdzenie kwalifikacji realizatorów zadania w zakresie profilaktyki uzależnień.

  Czytaj Więcej o: Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r.
 • Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wyróżnione

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 wyróżnione

  Miejsko  Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie  informuje, że nabór wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024 (tj. od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.) oraz wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 (tj. od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.) odbywa się  od 1 sierpnia 2023 r. w siedzibie tut. Ośrodka, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – trwa od dnia 1 lipca 2023 r.

  Aby jak najbardziej usprawnić obsługę, składane wnioski powinny być kompletnie i dokładnie wypełnione, a także zawierać niezbędne załączniki.

  Czytaj Więcej o: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024
 • Czas na Młodych

  Logo CZAS NA MŁODYCHPowiatowy Urząd Pracy w Parczewie we współpracy z Partnerami realizuje projekt pilotażowy „Czas na Młodych - Punkt  Doradztwa dla młodzieży w powiecie parczewskim" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego został utworzony:
   
  Punkt Doradztwa  dla młodzieży w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie,
  ul. Bema 2, pok.16.
  wejście również od strony ulicy Żabiej
                                                                                                  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  07:30 do 15:30,
                                                                                             a dwa dni w tygodniu do godz. 17:30 wg. harmonogramu.
   

  Czytaj Więcej o: Czas na Młodych
 • Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

   

  Logo Posiłek w szkole i w domu

  Gmina Parczew zawarła  z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe na 2023 r. w formie dotacji celowej w wysokości 272.000,00 zł.

  Dotacja przeznaczona jest  na dofinansowanie zadania własnego Gminy Parczew w 2023 r. związanego z realizacją  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom  potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

  Przewidywana całkowita wartość  zadania w 2023 r. wynosi 452.000,00 zł.

  Czytaj Więcej o: Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023