Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

Uprzejmie informuję, że zgodnie
z zarządzeniem Dyrektora MOPS W Parczewie
nr 5/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. ustala się dzień
2 maja 2019 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy
w MOPS w Parczewie a dzień 11 maja 2019 r. (sobota) dniem pracującym

1 maja 2019

Burmistrz Parczewa zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kampanii społecznej realizowanej w Parczewie w 2019 r. "OTWIERAM OCZY – REAGUJĘ NA PRZEMOC”

Kampania realizowana będzie z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Parczew na lata 2017 – 2020”. Głównym celem kampanii jest podjęcie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Parczew ze szczególnym uwzględnieniem osób będących świadkami przemocy domowej poprzez podniesienie świadomości społecznej i profilaktykę zjawiska przemocy.

Adresatami kampanii są mieszkańcy Gminy Parczew.

27 marca 2019
Czytaj więcej o: Burmistrz Parczewa zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kampanii społecznej realizowanej w Parczewie w 2019 r. "OTWIERAM OCZY – REAGUJĘ NA PRZEMOC”

Nabór uzupełniający dla szkół podstawowych na zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Karty zgłoszenia zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. w trybie uzupełniającym dla szkół podstawowych, należy składać w sekretariacie MOPS lub bezpośrednio u Pełnomocnika Burmistrza Parczewa ds. Uzależnień Edyty Chmielarz do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 15:00.

21 grudnia 2018

Kampania społeczna pt. ,,WIĘCEJ POMOCY MNIEJ PRZEMOCY NA TERENIE POWIATU PARCZEWSKIEGO”

18 września 2018

Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r

Karty zgłoszenia zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. należy składać w sekretariacie MOPS lub bezpośrednio u Pełnomocnika Burmistrza Parczewa ds. Uzależnień Edyty Chmielarz do dnia 14 września 2018 r.

5 września 2018