Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualności

Artykuły

 • Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Wnioski w ramach Programu należy składać w terminie do 8 listopada 2022r.  w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
 • Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 wyróżnione

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1). dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2). osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  Wnioski w ramach Programu należy składać w terminie do 4 listopada 2022 r.  w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
 • Nabór na stanowisko Pracownik socjalny wyróżnione

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie

  ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska :

  Pracownik socjalny

  w Sekcji Pomocy 

   

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko pracy (ogłoszenie)

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 19 października 2022r.  w wybranej przez siebie formie:

  a) osobiście bezpośrednio w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 - w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem : „Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie" (w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do MOPS),

  b) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie Ogrodowa 16, 21-200 Parczew, - w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem : „Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie". Oferta musi wpłynąć do MOPS za pośrednictwem poczty do dnia 19 października 2022r. (za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do MOPS - nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

  Nie przyjmuje się dokumentów wysłanych drogą elektroniczną.

  Czytaj Więcej o: Nabór na stanowisko Pracownik socjalny
 • Nabór na stanowisko Pracownik socjalny wyróżnione

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie

  ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska :

  Pracownik socjalny

  w Sekcji Pomocy 

   

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko pracy (ogłoszenie)

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 16 września 2022r.  w wybranej przez siebie formie:

  a) osobiście bezpośrednio w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 - w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem : „Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie" (w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do MOPS),

  b) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew, - w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem : „Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie". Oferta musi wpłynąć do MOPS za pośrednictwem poczty do dnia 16 września 2022r. (za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do MOPS - nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

  Nie przyjmuje się dokumentów wysłanych drogą elektroniczną.

  Czytaj Więcej o: Nabór na stanowisko Pracownik socjalny
 • Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r wyróżnione

     Pełnomocnik Burmistrza Parczewa ds. Uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie informuje, iż od 1 września 2022r. rusza nabór wniosków, podmiotów zgłaszających zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. Instytucje sektora publicznego i osoby fizyczne (posiadające odpowiednie kwalifikacje), które ubiegają się o finansowanie/dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki, składają w formie pisemnej Kartę zgłoszenia zadania (Załącznik nr 1) do Pełnomocnika Burmistrza Parczewa ds. uzależnień w terminie do 16 września 2022r. do godz. 15.00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Ogrodowa 16.  Przed wypełnieniem Karty zgłoszenia, należy zapoznać się z "Zasadami finansowania i dofinansowania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023". Do składanej Karty zadania, należy dołączyć potwierdzenie kwalifikacji realizatorów zadania w zakresie profilaktyki uzależnień.

  Czytaj Więcej o: Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r