Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie

Aktualności

Artykuły

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodla Pomocy Społecznej w Parczewie z dnia 12 październiak 2017 r., dzień 2 listopada 2017 r. (czwartek)
będzie dniem wolnym od pracy.

26 października 2017

Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Karty zgłoszenia zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. należy składać w sekretariacie MOPS lub bezpośrednio u Pełnomocnika Burmistrza Parczewa ds. Uzależnień Edyty Chmielarz do dnia 15 września 2017 r.

1 września 2017

Informacja o o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

7 lipca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innymi następujące ustawy: o świadczeniach rodzinnych,  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia 2017 r.
Najistotniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą:

25 lipca 2017
Czytaj więcej o: Informacja o o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2017/2018,
rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • od dnia 1 września do dnia 31 października - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego kolejnego roku.
25 lipca 2017

Informuja o realizacji projektu socjalnego „Rodzina Najlepszą Inwestycją”

4 kwietnia 2017