Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualności

 • Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Opieka wytchnieniowa  Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu resortowego " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

  Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

  Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

  Szczegółowe informacje o programie, ogłoszenie o naborze wniosków wraz ze wzorem formularza wniosku dostępne są na stronie BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH www.niepelnosprawni.gov.pl (w zakładce : Fundusz Solidarnościowy)
  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (w zakładce: Programy).

  Osoby zainteresowane Programem proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie, ul.Ogrodowa 16 w terminie do dnia 8 listopada 2023r.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r. wyróżnione

  Pełnomocnik Burmistrza Parczewa ds. Uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie informuje, iż od 4 września 2023r. rusza nabór wniosków, podmiotów zgłaszających zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Instytucje sektora publicznego i osoby fizyczne (posiadające odpowiednie kwalifikacje), które ubiegają się o finansowanie/dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki, składają w formie pisemnej Kartę zgłoszenia zadania (Załącznik nr 1) do Pełnomocnika Burmistrza Parczewa ds. uzależnień w terminie do 18 września 2023r. do godz. 15.00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Ogrodowa 16.  Przed wypełnieniem Karty zgłoszenia, należy zapoznać się z "Zasadami finansowania/dofinansowania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024". Do składanej Karty zadania, należy dołączyć potwierdzenie kwalifikacji realizatorów zadania w zakresie profilaktyki uzależnień.

  Czytaj Więcej o: Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r.
 • Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wyróżnione

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 wyróżnione

  Miejsko  Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie  informuje, że nabór wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024 (tj. od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.) oraz wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 (tj. od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.) odbywa się  od 1 sierpnia 2023 r. w siedzibie tut. Ośrodka, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – trwa od dnia 1 lipca 2023 r.

  Aby jak najbardziej usprawnić obsługę, składane wnioski powinny być kompletnie i dokładnie wypełnione, a także zawierać niezbędne załączniki.

  Czytaj Więcej o: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024
 • Czas na Młodych

  Logo CZAS NA MŁODYCHPowiatowy Urząd Pracy w Parczewie we współpracy z Partnerami realizuje projekt pilotażowy „Czas na Młodych - Punkt  Doradztwa dla młodzieży w powiecie parczewskim" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego został utworzony:
   
  Punkt Doradztwa  dla młodzieży w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie,
  ul. Bema 2, pok.16.
  wejście również od strony ulicy Żabiej
                                                                                                  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  07:30 do 15:30,
                                                                                             a dwa dni w tygodniu do godz. 17:30 wg. harmonogramu.
   

  Czytaj Więcej o: Czas na Młodych