Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualności

Artykuły

 • Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.

  Od 1 września 2021r. rusza nabór wniosków zgłaszających zadania do Gminnych Programów Profilaktyki na rok 2022. Instytucje sektora publicznego i osoby fizyczne (posiadające odpowiednie kwalifikacje), które ubiegają się o finansowanie/dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Gminnych Programów Profilaktyki, składają w formie pisemnej Kartę zgłoszenia zadania (Załącznik nr 1) do Pełnomocnika Burmistrza Parczewa ds. uzależnień w terminie do 17 września 2021r. do godz. 15.00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Ogrodowa 16. 
  Przed wypełnieniem Karty zgłoszenia, należy zapoznać się z "Zasadami finansowania i dofinansowania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022". Do składanej Karty zadania, należy dołączyć potwierdzenie kwalifikacji realizatorów zadania w zakresie profilaktyki uzależnień. 

  Czytaj Więcej o: Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
 • INFORMACJA

  Pełnomocnik Burmistrza Parczewa ds. uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że od maja b. r. w budynku przy ul. Kolejowej 4, działa Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy. W ramach działalności Punktu prowadzona jest pomoc psychologiczna (indywidualna, interwencyjna) oraz psychoterapeutyczna  - w formie grupy wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą. Dyżur psychologa odbywa się w I i III poniedziałek miesiąca w godzinach: 15.00 – 17.00. Grupa wsparcia spotyka się w IV środę miesiąca, w godzinach: 15.00 – 19.00. Zapewniamy profesjonalną i dyskretną pomoc z zachowaniem poufności. Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z przedstawionej formy pomocy. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u specjalisty w godzinach otwarcia Punktu Konsultacyjnego lub  pod nr tel. 503686033 (w I i III wtorek miesiąca w godzinach 12.00 - 17.00)

  Czytaj Więcej o: INFORMACJA
 • Rodziny wspierające

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, informuje o możliwości pełnienia funkcji rodziny wspierającej.
     Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc rodzinom przeżywającym trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

  Czytaj Więcej o: Rodziny wspierające
 • Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

  Wojewoda Lubelski
  poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
  w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
  z terenu województwa lubelskiego

  W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

  Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

   

  Czytaj Więcej o: Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego
 • Ogłoszenie

  Osoby z terenu Gminy Parczew przebywające na kwarantannie lub izolacji potrzebujące pomocy lub wsparcia, w zakupach czy innych pilnych sprawach proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parczewie tel. 83 355 12 55.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie
ul. Ogrodowa 16
21-200 Parczew