Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konferencja „OTWIERAM OCZY REAGUJĘ NA PRZEMOC”

    Zespół Interdyscyplinarny w porozumieniu z Burmistrzem Parczewa zorganizował konferencję o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowaną do mieszkańców Gminy Parczew, a w szczególności do osób będących świadkami przemocy w rodzinie pod hasłem:

„OTWIERAM OCZY REAGUJĘ NA PRZEMOC”

Konferencja odbyła się w dniu 21.10.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie w godzinach 10:00 – 14:00.

28 października 2019
Czytaj więcej o: Konferencja „OTWIERAM OCZY REAGUJĘ NA PRZEMOC”

Spotkanie informacyjne dotyczące realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r

 Dnia 30.10.2019 r.o godz. 14.00 na ul. Kolejowej 4 w Parczewie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
Zainteresowanych realizacją zadań z zakresu profilaktyki serdecznie zapraszam.
 
Pełnomocnik ds. Uzależnień
Edyta Chmielarz
28 października 2019

Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

   Instytucje sektora publicznego i osoby fizyczne ubiegające się o finansowanie/dofinansowanie zadania składają w formie pisemnej Kartę zgłoszenia zadania do Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień na rok 2020  w terminie  do 4 listopada 2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 16 w Parczewie do godz. 15.00.

23 października 2019

Konferencja pt "OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC"

 Zespół Interdyscyplinarny w porozumieniu z Burmistrzem Parczewa organizuje konferencję o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie    skierowaną do    mieszkańców Gminy Parczew, a w szczególności do osób będących świadkami przemocy w rodzinie. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Parczew do udziału w w/w konferencji.

15 października 2019

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, finansowanego  z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami niezbędnymi do uzupełnienia dostępne są w siedzibie MOPS w Parczewie ul. Ogrodowa 16 (tel. 83 355 12 55).

20 września 2019