Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualności

Artykuły

 • Nabór na stanowisko Pracownik socjalny wyróżnione

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie

  ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska :

  Pracownik socjalny

  w Sekcji Pomocy 

   

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko pracy (ogłoszenie)

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 16 września 2022r.  w wybranej przez siebie formie:

  a) osobiście bezpośrednio w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 - w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem : „Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie" (w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do MOPS),

  b) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew, - w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem : „Nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie". Oferta musi wpłynąć do MOPS za pośrednictwem poczty do dnia 16 września 2022r. (za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do MOPS - nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

  Nie przyjmuje się dokumentów wysłanych drogą elektroniczną.

  Czytaj Więcej o: Nabór na stanowisko Pracownik socjalny
 • Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r wyróżnione

     Pełnomocnik Burmistrza Parczewa ds. Uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie informuje, iż od 1 września 2022r. rusza nabór wniosków, podmiotów zgłaszających zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. Instytucje sektora publicznego i osoby fizyczne (posiadające odpowiednie kwalifikacje), które ubiegają się o finansowanie/dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki, składają w formie pisemnej Kartę zgłoszenia zadania (Załącznik nr 1) do Pełnomocnika Burmistrza Parczewa ds. uzależnień w terminie do 16 września 2022r. do godz. 15.00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Ogrodowa 16.  Przed wypełnieniem Karty zgłoszenia, należy zapoznać się z "Zasadami finansowania i dofinansowania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023". Do składanej Karty zadania, należy dołączyć potwierdzenie kwalifikacji realizatorów zadania w zakresie profilaktyki uzależnień.

  Czytaj Więcej o: Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r
 • INFORMACJA Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym  z napływu na teren Polski dużej ilości osób z Ukrainy, uruchomiło Telefon Zaufania, który przeznaczony jest dla obywateli Ukrainy doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Do dyspozycji są dwa numery: bezpłatny 800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora 22 290 70 00, czynne codzienne od godz. 16.00 do 21.00. Telefon obsługiwany jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

  Czytaj Więcej o: INFORMACJA Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • „Posiłek w szkole i w domu” - Rądowy program dożywiania na lata 2019-2023 wyróżnione

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zajmuje się realizacją
  programu pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach
  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
  na lata 2019 – 2023.
  Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia
  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
  lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
  wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
  - dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  - dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
  ponadgimnazjalnej,
  - osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7
  ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i
  niepełnosprawnym.
  Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
  2019–2023 dedykowana jest dla osób spełniających warunki otrzymania
  pomocy wskazane w ustawie
  o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium
  dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o
  pomocy społecznej.
  Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od
  Wojewody Lubelskiego

  Budżet przeznaczony na realizację w 2022 r. wynosi 363 000 zł
  w tym 278 000 zł dotacja celowa budżetu  państwa,  85 000 zł wkład własny gminy.

  Czytaj Więcej o: „Posiłek w szkole i w domu” - Rądowy program dożywiania na lata 2019-2023
 • KOMUNIKAT BURMISTRZA PARCZEWA wyróżnione

  Szanowni Państwo, MIESZKAŃCY Gminy Parczew !


  Niezbędnym zadaniem jest stworzenie bazy lokali osób, które ew. są zainteresowane przyjęciem uchodźców z objętej wojną Ukrainy. W tym celu proszę przesłać na adres:
  ----- bazalokali@parczew.com -----
  1. Kto jest chętny do zapewnienia lokum - dane adresowe, imię, nazwisko, nr tel. ;
  2. Kogo jestem w stanie przyjąć (np. matka z dziećmi) i ile takich osób (proszę mierzyć siły na zamiary);
  3. Listę osób/lokali, w których JUŻ mieszkają uchodźcy;
  4. Ile jest tych osób pod danym adresem, jaki jest przekrój osobowy (np. matka z dziećmi), czy długo mają zamiar zostać? Czy zamierzają jechać dalej?
  5. Informacja dotyczy to również hoteli, które JUŻ udzieliły gościny uchodźcom.

  WAŻNE!

  NA ADRES (bazalokali@parczew.com) WYSYLAMY TYLKO TE INFORMACJE - NIC WIĘCEJ!!!
  Zależy nam na uporządkowaniu informacji w celu lepszego i sprawniejszego kierowania pomocy.
  PROSZĘ NIE TWORZYĆ 10 baz danych i nie powielać w nich tych samych informacji.
  Zachęcam do pomocy.

  Pozdrawiam Burmistrz Parczewa

  Czytaj Więcej o: KOMUNIKAT BURMISTRZA PARCZEWA