Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Aktualności

Artykuły

 • ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z GMINY PARCZEW

  Pełnomocnik Burmistrza Parczewa ds. uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie, informuje, iż w dn. 7 czerwca 2024r. w godz. 9.00 – 10.30, w sali Parczewskiego Domu Kultury w Parczewie, ul. Bema 5, 21-200 Parczew, odbędzie się Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, z terenu gminy Parczew. 

  W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych do osobistego udziału w szkoleniu, wraz ze sprzedawcą, bądź wyznaczeniu osoby reprezentującej.

  Czytaj Więcej o: ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z GMINY PARCZEW
 • Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wyróżnione

   

  Logo Posiłek w szkole i w domu

     Gmina Parczew zawarła w dniu 20 marca 2024 roku z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe na 2024 r. w formie dotacji celowej w wysokości 286 000,00 zł.

     Dotacja przeznaczona jest  na dofinansowanie zadania własnego Gminy Parczew w 2024 r. związanego z realizacją  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom  potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

  Przewidywana całkowita wartość  zadania w 2024 r. wynosi 388 000,00 zł.

   

  Czytaj Więcej o: Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Opieka wytchnieniowa  Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu resortowego " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

  Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

  Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

  Szczegółowe informacje o programie, ogłoszenie o naborze wniosków wraz ze wzorem formularza wniosku dostępne są na stronie BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH www.niepelnosprawni.gov.pl (w zakładce : Fundusz Solidarnościowy)
  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (w zakładce: Programy).

  Osoby zainteresowane Programem proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie, ul.Ogrodowa 16 w terminie do dnia 8 listopada 2023r.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r. wyróżnione

  Pełnomocnik Burmistrza Parczewa ds. Uzależnień oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie informuje, iż od 4 września 2023r. rusza nabór wniosków, podmiotów zgłaszających zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Instytucje sektora publicznego i osoby fizyczne (posiadające odpowiednie kwalifikacje), które ubiegają się o finansowanie/dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki, składają w formie pisemnej Kartę zgłoszenia zadania (Załącznik nr 1) do Pełnomocnika Burmistrza Parczewa ds. uzależnień w terminie do 18 września 2023r. do godz. 15.00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Ogrodowa 16.  Przed wypełnieniem Karty zgłoszenia, należy zapoznać się z "Zasadami finansowania/dofinansowania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024". Do składanej Karty zadania, należy dołączyć potwierdzenie kwalifikacji realizatorów zadania w zakresie profilaktyki uzależnień.

  Czytaj Więcej o: Zgłoszenie zadań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r.
 • Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wyróżnione

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024