Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie

Harmonogramy wypłat świadczeń

Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2022 r. w kasie MOPS:

zasiłki  okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe:

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca
1. styczeń 27, 28
2. luty 24, 25
3. marzec 29, 30
4. kwiecień 27, 28
5. maj 27, 30
6. czerwiec 28, 29
7. lipiec 27, 28
8. sierpień 29, 30
9. wrzesień 28, 29
10. październik 27, 28
11. listopad 28, 29
12. grudzień 20, 21

 

Harmonogram wypłat w 2022 r. w kasie MOPS:

dodatku mieszkaniowego, ryczałtu energetycznego

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca
1. styczeń 10, 11
2. luty 10, 11
3. marzec 10, 11
4. kwiecień 8, 11
5. maj 10, 11
6. czerwiec 9, 11
7. lipiec 8, 11
8. sierpień 10, 11
9. wrzesień 9, 12
10. październik 10, 11
11. listopad 9, 10
12. grudzień 9, 12

 

Harmonogram wypłat w 2022 r. w kasie MOPS:

świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego

 

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca
1. styczeń 17, 18
2. luty 15, 16
3. marzec 15, 16
4. kwiecień 15, 18
5. maj 16, 17
6. czerwiec 15, 16
7. lipiec 15, 18
8. sierpień 15, 16
9. wrzesień 15, 16
10. październik 17, 18
11. listopad 16, 17
12. grudzień 15, 16