Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie

Harmonogramy wypłat świadczeń

Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2023 r. w kasie MOPS:

zasiłki  okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe:

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca
1. styczeń 27, 30
2. luty 24, 27
3. marzec 29, 30
4. kwiecień 26, 27
5. maj 29, 30
6. czerwiec 28, 29
7. lipiec 27, 28
8. sierpień 29, 30
9. wrzesień 27, 28
10. październik 27, 30
11. listopad 28, 29
12. grudzień 20, 21

 

Harmonogram wypłat w 2023 r. w kasie MOPS:

dodatku mieszkaniowego, ryczałtu energetycznego

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca
1. styczeń 10, 11
2. luty 10, 13
3. marzec 9, 10
4. kwiecień 7, 11
5. maj 10, 11
6. czerwiec 9, 12
7. lipiec 10, 11
8. sierpień 10, 11
9. wrzesień 8, 11
10. październik 10, 11
11. listopad 9, 10
12. grudzień 8, 11

 

Harmonogram wypłat w 2023 r. w kasie MOPS:

świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego

 

Lp. Miesiąc Dzień miesiąca
1. styczeń 20, 23
2. luty 20, 21
3. marzec 20, 21
4. kwiecień 20, 21
5. maj 19, 22
6. czerwiec 20, 21
7. lipiec 20, 21
8. sierpień 21, 22
9. wrzesień 20, 21
10. październik 20, 23
11. listopad 20, 21
12. grudzień 15, 18