Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czas na Młodych

Logo CZAS NA MŁODYCHPowiatowy Urząd Pracy w Parczewie we współpracy z Partnerami realizuje projekt pilotażowy „Czas na Młodych - Punkt  Doradztwa dla młodzieży w powiecie parczewskim" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego został utworzony:
 
Punkt Doradztwa  dla młodzieży w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie,
ul. Bema 2, pok.16.
wejście również od strony ulicy Żabiej
                                                                                                czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  07:30 do 15:30,
                                                                                           a dwa dni w tygodniu do godz. 17:30 wg. harmonogramu.
 

Punkt Doradztwa dostępny jest dla osób do 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu parczewskiego. Osoby niezarejestrowane muszą zarejestrować się w Urzędzie gdyż Uczestnikiem projektu może być osoba zarejestrowana  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Projekt zakłada promocję projektu i dostępnych form wsparcia wśród potencjalnych uczestników, którzy nie są jeszcze klientami Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie.
 
W ramach PUNKTU DORADZTWA osoby młode uzyskają  informację i dostęp do  zintegrowanych usług w zakresie :
- aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego;
- informacji w zakresie możliwych form pomocy społecznej;
- doradztwa psychologicznego;
- doradztwa w zakresie edukacji;
- doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
- doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych;
- doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego
 
Dostęp do powyższych usług został dostosowany do potrzeb osób młodych i scentralizowany w jednej  lokalizacji - na zasadzie tzw. one stop shop-czyli jednego okienka- odwiedzając jeden urząd, młoda osoba skorzysta z usług pozostałych Instytucji (n/w Partnerów), Uczestnicy otrzymają wsparcie zarówno indywidualne jak i grupowe w zależności od swoich potrzeb i oczekiwań. Informacji udzielą i doradztwo (indywidualne i grupowe) poprowadzą wykwalifikowani pracownicy – Partnerów projektu.
 
 
Zadania i działania realizowane w ramach projektu:
I. Działania skierowane do osób bezrobotnych  i poszukujących pracy w ramach realizowanego projektu  dotyczą następujących obszarów:
               a) poradnictwa zawodowego i aktywizacji zawodowej; Każdy z uczestników zostanie objęty działaniami mającymi na celu indywidualizację wsparcia oraz pomoc w zakresie określenia indywidualnej ścieżki zawodowej. Doradca udzieli uczestnikowi porady zawodowej i/ lub po stwierdzeniu potrzeby dodatkowego wsparcia umówi uczestnika indywidualnie do odpowiedniego specjalisty. W ramach spotkań grupowych raz na kwartał zostaną zorganizowane grupowe warsztaty o 3 blokach tematycznych: 

  • Przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
  • Metody poszukiwania pracy,
  • Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych.

Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość skorzystać z pomocy napisania CV lub sprawdzenia się podczas próbnej wstępnej rozmowy o pracę przeprowadzonej z zaproszonym pracodawcą, z którymi podpisano umowy o współpracy. Dowiedzą się również o możliwości zatrudnienia u poszczególnych pracodawców, warunkach i ofertach pracy, o oczekiwaniach pracodawców dotyczących kwalifikacji zawodowych kandydatów do pracy;
b) informacji w zakresie możliwych form pomocy społecznej oraz realizowanych programach i projektach, udzielanej przez pracowników GOPS i MOPS, PCPR – w ramach porad indywidualnych i grupowych;
c) doradztwa psychologicznego, udzielanego przez psychologa – w ramach porady indywidualnej, cyklu spotkań o charakterze terapii jak i w formie uczestnictwa w  spotkaniach grupowych;
d) doradztwa w zakresie edukacji, udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych dla osób poniżej 30 r.ż.: o ofercie edukacyjnej i realizowanych projektach dla osób poniżej 30 r.ż., udzielanego przez pracowników Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie i  doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie;
e) doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z promocją zdrowia i profilaktyką, w tym:

  • omówienie  zachowań i działań, które zapobiegają chorobom oraz umożliwiają wczesne ich wykrycie i leczenie,
  • omówienie zachowań na rzecz promocji zdrowia, w tym: aktywność fizyczna, poprawa sposobu żywienia, rezygnacja z używek, monitorowanie stanu zdrowia

przez personel medyczny z Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie podczas spotkań grupowych;
f) doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych, udzielanie informacji przez doradcę zawodowego o formach pomocy w ramach bonu mobilnościowego;
               g) doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego; udzielanego przez pracownika biura rachunkowego w ramach porady indywidualnej i grupowej.
II. Działania służące możliwości zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego:

  1. Szkolenia indywidualne w celu podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia. Możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu w formie  ryczałtu za dojazdy i sfinansowania kosztów niezbędnych badań lekarskich przed szkoleniem. Za okres odbywania szkolenia uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe.
  2. Staże 6 miesięczne podczas których uczestnik będzie wykonywał zadania w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, i jednocześnie nabędzie umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy.
  3. Bon mobilnościowy - z przeznaczeniem na pokonanie barier mobilnych (np. dopłaty do czynszu za wynajem mieszkania, zakup roweru, pokrycie części kosztów prawo jazdy kat. B, zapłata kosztów biletu miesięcznego, zakup laptopa do pracy zdalnej).

 
Partnerzy projektu:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie,
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie,
Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie,
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,  
Psycholog,
Biuro Rachunkowe,
Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o. w Parczewie,
BS BRONIKOWSKI KONRAD BRONIKOWSKI,
MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec,
RODIS s. c. Anna Kopińska-Sidor i Włodzimierz Sidor,
Michalina Jankowska FOREVER BEAUTY,
MK Termo Energia Sp. z o.o. 


Okres realizacji : 01.07.2023 r. – 31.12.2024 r.