Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

„Posiłek w szkole i w domu” - Rądowy program dożywiania na lata 2019-2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zajmuje się realizacją
programu pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023.
Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły
ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7
ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i
niepełnosprawnym.
Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019–2023 dedykowana jest dla osób spełniających warunki otrzymania
pomocy wskazane w ustawie
o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o
pomocy społecznej.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od
Wojewody Lubelskiego

Budżet przeznaczony na realizację w 2022 r. wynosi 363 000 zł
w tym 278 000 zł dotacja celowa budżetu  państwa,  85 000 zł wkład własny gminy.